Czytając Biblię w ponadnaturalny sposób

44.90

Brak w magazynie

Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 200 zł

  • Gotowe Satysfakcja gwarantowana
  • Gotowe Bezproblemowe zwroty
  • Gotowe Bezpieczne płatności
SKU: AO 0262 Kategorie: ,

Opis

Napisanie książki, co do której żywi się nadzieję, że pomoże innym zobaczyć więcej Boga w Piśmie Świętym, oznacza uznanie, że Bóg chce, aby czytelnik Jego Słowa zrozumiał je i cieszył się tym Słowem z pomocą innych osób. Pisanie książek, nauczanie, głoszenie kazań, wychowywanie dzieci w karności dla Pana – wszystko to oznacza, że Bóg zaplanował, abyśmy dzięki pomocy ludzkich nauczycieli zrozumieli Biblię. Inaczej mówiąc, Bóg objawia więcej o sobie samym przez swoje Słowo, gdy ono czytane jest we wspólnocie niż gdy czytane jest samotnie. Nowy Testament wielokrotnie potwierdza prawdę, że Jezus Chrystus daje swojemu Kościołowi nauczycieli, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego (Ef 4:11–12). Nauczyciele ci nie zastępują Biblii jako Bożego natchnionego Słowa. Pomagają nam ją zrozumieć. W rzeczywistości nauczyciele istnieją po to, aby pomóc chrześcijanom wzrastać tak, aby sami stali się nauczycielami – niekoniecznie muszą oficjalnie pełnić ten urząd, ale przynajmniej, aby potrafili korzystać ze Słowa Bożego dla korzyści zarówno swojej jak i innych.
Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej; staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem (Hbr 5:12–13). Z tego powodu postrzegam siebie samego, jak i tę książkę, jako jedną, małą część Bożej złożonej sieci wpływów składających się na to, że wspólnota chrześcijańska jest społecznością, która oświeca i w której odkrywa się nowe rzeczy. Dlatego właśnie nic, co zostało zawarte w tej książce, nie powinno być interpretowane w sposób, który mógłby sugerować, że jej celem było stworzenie samotnych czytelników Biblii. Jest ona raczej niczym kamień wrzucony do wody, który symbolizuje grupę ludzi. Okręgi na wodzie, jeśli jakieś powstają, są niczym wpływ, jaki mają na siebie relacje ludzkie. Jej celem jest bycie częścią Bożego planu, którym jest stworzenie pięknej Oblubienicy dla Jego Syna – Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy… święty i niepokalany (Ef 5:27). Piękno tej Oblubienicy to w dużej mierze pokora, świętość, radość i miłość, które cechują sposób, w jaki chrześcijanie traktują się nawzajem. Jeśli koniec oznacza wspólną chwałę, to nie powinniśmy być zaskoczeni, że środkiem do niego będzie wspólny rozwój. Czytamy Słowo razem; razem też docieramy do celu. Bóg użył setek osób, aby pomóc mi zrozumieć i pokochać Biblię. Ja chciałbym pomóc tobie, abyś ty następnie mógł pomóc innym. Tak właśnie to powinno się dziać: przekazywanie spuścizny wspólnego oświecenia, która trwać będzie aż do osiągnięcia celów Bożych dla Kościoła i świata. Niech Bóg zamieni twój okrąg w wodzie na falę, która stanie się błogosławieństwem dla kilku osób, które znasz osobiście i tysięcy, których nie znasz. O to się właśnie modlę.

John Piper jest pastorem w Kościele Baptystycznym Bethlehem w Minneapolis i przewodniczącym misji Desiring God (Pragnienie Boga). Napisał wiele książek, m.in. Desiring God (Pragnienie Boga), Future Grace (Przyszła łaska) oraz God is the Gospel (Bóg jest Ewangelią), wszystkie wydane przez InterVarsity Press.

„Niewiele jest książek, które można polecić zarówno początkującym, jak i dojrzałym czytelnikom Biblii, ale to jest właśnie jedna z nich. Wykorzystując lapidarne i celne ekspozycje często pomijanych wersetów biblijnych, John Piper wyjaśnia w pomocny sposób, dlaczego powinniśmy czytać Biblię, a także jak działa Duch Święty, gdy czytamy Pismo Święte oraz jakie są podstawowe umiejętności i nawyki potrzebne do wiernego czytania Biblii. Nie mogę sobie wyobrazić chrześcijanina, który traktuje swoją wiarę poważnie, a któremu ta książka nie byłaby potrzebna”.

D. A. Carson, profesor badań nad Nowym Testamentem, Trinity Evangelical Divinity School; współzałożyciel The Gospel Coalition 

Jonathan Edwards na temat zrozumienia Biblii

Aby zrozumieć Pismo Święte duchowo, trzeba mieć otwarty umysł, oglądać cudowną doskonałość rzeczy, które zawarte są w prawdziwym znaczeniu Pisma, a które zawsze, odkąd Biblia została napisana, było w nim zawarte; oglądać dobre i jasne manifestacje Bożej doskonałości, a także wspaniałość i wystarczalność Chrystusa, jak również doskonałość i odpowiedniość jedynej drogi zbawienia przez Chrystusa oraz duchową chwałę, zalecenia i obietnice Pisma Świętego itd. To rzeczy, które są i zawsze były obecne w Biblii i które można było w niej zobaczyć wcześniej, gdyby nie ślepota, którą uleczyć można tylko poprzez nowy zmysł dany konkretnej osobie poprzez słowa zesłane przez Boga i wypowiedziane przez Niego od nowa, z nowym znaczeniem.

Oprawa:  miękka, klejona i szyta nićmi

Stron:      480

Format:   15 x 23 x 2,50 cm

Informacje dodatkowe

Waga 1.00 kg