Wydawnictwo CLC publikuje książki wpisujące się w charakter międzynarodowej, międzywyznaniowej organizacji, jaką jest CLC International, w ramach której działa.

Już otwarciu Księgarni CLC w Katowicach w grudniu 1993 r. towarzyszyło wydanie książki Roya Hessiona, „Droga Golgoty”, której treść dobrze oddaje charakter naszej misji, ale dopiero od 2012 r. Fundacja CLC publikuje regularnie książki jako Wydawnictwo CLC.

Chcemy korzystać z naszego wieloletniego doświadczenia księgarskiego i wychodzić na przeciw potrzebom rodzimego czytelnika, co odzwierciedla nasza oferta wydawnicza obejmująca pozycje teologiczne, apologetyczne, historyczne, ewangelizacyjne i wzrostowe, świadectwa, powieści i skierowane do dzieci.

Zachęcamy tak klientów indywidualnych, jak i odbiorców instytucjonalnych (biblioteki, stoiska kościelne itp.) do współpracy wydawniczo-dystrybucyjnej i oczekujemy uwag odnośnie naszej działalności.

Angażujemy się we wspólne edycje, szkolenia edytorskie, organizację targów i pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych, np. uchodźcom ukraińskim.

wydawnictwo@clc.org.pl

ALIOR nr konta:

49 2490 0005 0000 4530 6342 3911