Cała biblia o całym życiu, List do Rzym. i Fil MP3

25.00

Brak w magazynie

Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 200 zł

  • Gotowe Satysfakcja gwarantowana
  • Gotowe Bezproblemowe zwroty
  • Gotowe Bezpieczne płatności
SKU: AK 0238

Opis

Włodzimierz Tasak jest absolwentem historii na Uniwersytecie Gdańskim i teologii w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie w 2012 r. otrzymał też tytuł doktora nauk teologicznych.

Od 1990 r. służbę pastorską przeplata z pracą redaktorską, będąc kolejno: pastorem I Zboru Baptystów w Gdańsku, II Zboru Baptystów w Warszawie, redaktorem naczelnym miesięcznika „Słowo Prawdy”, pastorem wspólnoty baptystycznej „Za Jezusem” w Warszawie, redaktorem naczelnym miesięcznika  „Teraz i zawsze” oraz do połowy 2014 r. pełniąc służbę pastorską w zborze Społeczność Chrześcijańska „Północ” w Warszawie. Ponadto w latach 1995-2013 był wykładowcą Historii Kościoła w Wyższym Baptystycznym  Seminarium Teologicznym w Warszawie.

 Od wielu lat zwiastowanie Słowa Bożego i nauczanie z Biblii było moja pasją i powołaniem. Dlatego boleję, że w naszych czasach kaznodzieje i nauczający w zborach ewangelikalnych coraz częściej odchodzą od tradycyjnego wykładu Słowa, na rzecz tzw. przemawiania inspiracyjnego.

Wykłady, które znalazły się na niniejszej płycie są przykładem nieco zapomnianego już ekspozycyjnego wykładu Biblii, polegającego na tym, że nauczanie dokonuje się  w oparciu o zawartość całego listu analizowanego werset po wersecie, gdzie punktem wyjścia jest pierwotne znaczenie tekstu, skierowane do jego tytułowych adresatów.

Nie jest to nauczanie akademickie, skupiające się gramatycznej i historycznej analizie tekstu, a tradycyjne zwiastowanie Słowa, służące pouczeniu, napomnieniu i zachęcie słuchaczy, jednak z wykorzystaniem odniesień do tekstu greckiego.


Dr Włodzimierz Tasak


Wykłady te zostały wygłoszone pomiędzy październikiem 2013 r. a czerwcem 2014 r. podczas spotkań „Szkoły Przetrwania” zorganizowanej przy zborze Społeczność Chrześcijańska „Północ” w Warszawie

Informacje dodatkowe

Waga 010 kg