Wyświetlanie wszystkich wyników: 38

 • 1001 rzeczy, które warto wiedzieć o chrześcijaństw

  24.90
 • 500 lat Reformacji na Górnym Śląsku

  62.00

  Bogato ilustrowana książka jest prawdopodobnie pierwszym wydawnictwem, które tak obszernie opisuje dzieje protestantyzmu górnośląskiego.Książka daje możliwość współczesnemu czytelnikowi zapoznania się z dziejami luteranizmu na Górnym Śląski, ale przede wszystkim stanowi wkład w historyczną debatę naukową na temat reformacyjnych wpływów na terenie śląskiej ziemi.Książka została wydana przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej Stron:        382Format:       17…

 • A bez niego – ulotka o kościele Ew. – Augsburskim

  0.50

  Ulotka o Kościele Ewangelicko-Augsburskim w PolsceUlotka, składana w formie mapy, o charakterze informacyjno-ewangelizacyjnym.Prezentuje doktrynę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, przedstawia także jego tło historyczne.Znajdują się w niej także części dotyczące Bożego zaproszenia i świadectwo wiary. Język ulotki jest prosty, czytelny i bezpośredni.

 • Promocja!

  Apostazja cesarza Juliana

  20.90

  W ciągu wieków przyjęło się określać cesarza Juliana przydomkiem Apostata. Autor postawił sobie pytanie, czy rzeczywiście istnieją dostateczne przekonywujące dowody, które pozwalają mówić o apostazji cesarza w ścisłym tego słowa znaczeniu, to znaczy, że wiarę chrześcijańską poznał, świadomie ją przyjął wstępując do Kościoła, a następnie świadomie od niej odszedł, stając się gorliwym wyznawcą bóstw pogańskich….

 • Batalia o Biblię

  59.99

  Rod Bennett rzetelnie, a zarazem bardzo przystępnie, pokazuje, jak około sto lat po narodzinach chrześcijaństwa nasiliła się prawdziwa batalia o Biblię, jej zawartość i rolę, a także – a nawet przede wszystkim – o prawo określania jej mianem chrześcijańskiego Pisma Świętego. Aczkolwiek istniały już wszystkie poszczególne księgi, wciąż trwał jeszcze proces ustalania kanonu, a właściwie…

 • Chrześcijanie wobec żydów Od Jezusa po inkwizycję

  53.01

  Ryś Grzegorz

 • Doskonały Kancjonał Polski

  35.00

  Przeglądając starośląskie kancjonały polskie, bo takim określeniem opatrywali swe dokonania wydawcy z XVII i XVIII wieku – dostrzega się we wszelkich wypowiedziach oceniających owe przedsięwzięcia niezwykły szacunek i powagę, wręcz nobilitujące poszanowanie, jakim cieszył się Doskonały Kancjonał Polski zawierający w sobie pieśni, hymny i psalmy krześcijańskie z toruńskich, gdańskich, królewieckich starszych z nowszych kancjonałów zebrane…

 • Dziedzictwo górnośląskiej reformacji

  81.90

  Dziedzictwo górnośląskiej reformacji. Wpływ protestantyzmu na politykę, społeczeństwo i kulturę w XVI-XX wieku31 października 2017 roku minęło 500 lat od dnia, kiedy Marcin Luter wywiesił 95 tez na drzwiach kościoła w Wittenberdze. Po raz pierwszy znawcy dziejów reformacji z Polski, Niemiec i Czech, wykorzystując szeroką bazę źródłową, przedstawiają obszernie historię protestantów na Górnym Śląsk. Pierwsza część dotyczy pojawienia się protestantyzmu i szczególnej sytuacji prawnej, jaką mieli…

 • Dziennik

  41.00

  Oprawa: miękkaFormat: 16,50 x 23,50 cmStron: 256Partner dystrybucyjny Wydawnictwa „Pielgrzym Polski” : Fundacja CLC 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 30/3www.clc.org.pl; e-mail: zakupy.clc@home.pl; Telefon do obsługi sklepu: 501 016 388

 • Historia Izraela Okoliczności początków

  33.00

  Każde opowiadanie o przeszłości, nawiązujące do wydarzeń, jakie zaistniały w dziejach ludzkości, nie jest jakby fotograficzną kopią faktów, ale zawiera mniejszy lub większy ładunek interpretacji, która jest tworzywem rekonstrukcji właściwej tworzeniu historii. W odniesieniu do historii Izraela możemy wyróżnić dwa poziomy tej interpretacji. Jednym jest interpretacja właściwa Biblii, drugim jest interpretacja nawiązująca do metodologii historii…

 • Jerozolima, linia czasowa – ulotka

  6.00

  Czy jest ci trudno pojąć wszystkie informacje na temat ludzi i wydarzeń znajdujących się w Biblii? Nawet szef chrześcijańskiej firmy wydawniczej może odwiedzić Jeruzalem i przechodzić przez nią zdezorientowany. Trudno jest wyobrazić sobie jak Jerozolima wyglądała podczas życia króla Dawida czy życia Jezusa. Równie trudno jest zebrać w chronologicznym porządku ludzi i wydarzenia biblijne. Używając…

 • Jerozolima. Biografia

  129.99

  Simon Sebag Montefiore

 • Matka Pana w religijności Ewangelików…

  26.00

  Nowak Władysław

 • Po Jezusie

  209.00

  Praca zbiorowa

 • Polska książka ewangelicka po 1989 roku

  47.00

  Praca poświęcona jest działalności wydawniczej rozwijającej się w polskim środowisku luterańskim po 1989 r., w nawiązaniu do bogatych tradycji piśmienniczych Reformacji, pielęgnowanych po współczesność. Przedstawia kolejno aktywność wydawców działających z ramienia Kościoła, działalność zarejestrowanych oficyn parafialnych, sporadyczne inicjatywy wydawnicze – podejmowane przez parafie na terenie sześciu diecezji luterańskich, a także indywidualnie przez członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego…

 • Postilla popularis

  35.00

  Publikowany przez Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” cykl pod tytułem Kolekcja starośląska z serii Monumenta Śląskiej Reformacji zawiera następujące, pierwsze cztery tomy: Doskonały Kancjonał Polski zawierający w sobie pieśni, hymny i psalmy Jan Arndt: Rajski Ogródeczek Pełen Cnót Krześcijanskich, aby przez nabożne i pocieszne Modlitwy były w Duszę wszczepione Adam Gdacjusz: Postilla popularis to jest Kazania na…

 • Postylla domowa

  70.00

  Kazania Reformatora są reprintem książki, która ukazała się w 1883 r. nakładem Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej.Oprócz rozważań niedzielnych i świątecznych, postylla zawiera 13 kazań pasyjnych odznaczających się żarliwością wiary.Stron:      832Format:    15 x 21 cmOprawa:    twarda

 • Protestantyzm ewangelikalny – wyd. II. poprawione

  48.00

  Zieliński Tadeusz

 • Protestantyzm w Polsce w latach 1918-1939

  39.90

  Ilość stron 392 ISBN 9788373229402  Protestantyzm w Polsce w latach 1918-1939 to oparte na wieloletniej kwerendzie archiwalnej opracowanie historii Kościołów protestanckich w okresie międzywojennym. Kościoły te, skupiające około miliona wiernych, stanowiły ważny element krajobrazu wyznaniowego II Rzeczypospolitej i równocześnie istotny problem polityki państwa polskiego. Autorka polemizuje z wieloma stwierdzeniami i sądami funkcjonującymi zarówno w historiografii…

 • Protestantyzm w Poznańskiem 1815-1918

  61.95

  Rok wydania: 2001Ilość stron: 132 s.Oprawa: twarda Wymiar: 167×240 mmSPIS TREŚCI:Wstęp Rozdział I. Organizacja i socjalizacja 1. Parafie 2. Duchowni a) Duchowieństwo parafialne b) Superintendenci c) Generalni superintendenci Carl Freymark 1829-1854 Friedrich Cranz 1854-1878 Wolfgang Gess 1879-1885 Johannes Hesekiel 1886-1910 Paul Blau 1910-1944 3. Władze kościelne a) Konsystorz b) Synody 4. Stowarzyszenia i organizacje kościelne…

 • Rajski Ogródeczek pełen Cnót Krześcijańskich

  30.00

  Publikowany przez Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” cykl pod tytułem Kolekcja starośląska z serii Monumenta Śląskiej Reformacji zawiera następujące, pierwsze cztery tomy: Doskonały Kancjonał Polski zawierający w sobie pieśni, hymny i psalmy Jan Arndt: Rajski Ogródeczek Pełen Cnót Krześcijanskich, aby przez nabożne i pocieszne Modlitwy były w Duszę wszczepione Adam Gdacjusz: Postilla popularis to jest Kazania na…

 • Reformacja Krótkie wprowadzenie

  29.90

  Reformacja to przystępne omówienie procesu, który stworzył nowoczesną Europę. Czym była Reformacja? Siłą postępu i wolności czy przyczyną konfliktów i podziałów? Pierwszorzędnym przykładem zdolności religii do inspirowania zmian społecznych czy może ostrzegawczą opowieścią o fanatyzmie i nietolerancji w imię wiary ?Interdyscyplinarna seria KRÓTKIE WPROWADZENIE piórem uznanych ekspertów skupionych wokół Uniwersytetu Oksfordzkiego przybliża aktualną wiedzę na…

 • Reformacja – krótka historia

  39.99

  W 1517 roku działania prostego zakonnika zapoczątkowały okres wstrząsów religijnych i politycznych o niespotykanej wcześniej skali. Książka Reformacja: Krótka historia przedstawia zwięzłe, lecz wszechstronne wprowadzenie w te niezwykłe czasy.W 1517 roku działania prostego zakonnika zapoczątkowały okres wstrząsów religijnych i politycznych o niespotykanej wcześniej skali. Książka Reformacja: Krótka historia przedstawia zwięzłe, lecz wszechstronne wprowadzenie w te…

 • Reformacja praw

  69.90
 • Reformacja sukces czy porażka?

  39.70

  Tasak Włodzimierz

 • Reformatorzy

  26.00

  Książka przybliża wielowymiarową działalność 40 postaci, które zyskały miano reformatorów. Wszyscy oni związani są z Reformacją wittenberską.W pierwszej części publikacja przedstawia zasady Reformacji, a także zmiany jakie wniosła ona do życia społecznego i politycznego oraz pokazuje jak mocno wpłynęła ona na kulturę i szkolnictwo.Druga część to sylwetki reformatorów. Są oni przedstawieni w trzech grupach:reformatorzy w…

 • Reformatorzy ulotka

  2.90

  Podstawowe informacje o Reformacji (osiągnięcia i zasady) oraz krótkie biogramy Marcina Lutra i Filipa Melanchtona i 23 innych reformatorów XVI-wiecznej Europie i w Polsce wraz z mapami z terenami ich działania.Ulotka zawiera skrócone informacje zawarte w książce Reformatorzy.

 • Rola Kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich

  45.90

  Religia, poprzez działania i przekonania ludzi, wpływa na gospodarkę na wielu płaszczyznach. Kształtuje moralność, kreuje stosunek do bogactwa, propaguje określony styl życia, konsumpcji, oszczędności, a także model rodziny czy innowacji naukowo-technicznych lub społecznych. Ponadto wyznania religijne zorganizowane w Kościoły były i są podmiotami życia gospodarczego, posiadającymi majątek i kapitał ludzki. Stawiają one czoła wyzwaniu finansowania…

 • Rozdział kościoła i państwa

  39.00

  Zieliński Tadeusz

 • Rozprawa o Wieczerzy Pańskiej Mikołaja Reja

  21.00

  Strona redakcyjna zawiera skrótową informację o pochodzeniu publikowanego tekstu oraz o bezpośredniej podstawie edycji. Tekst rozprawy O Wieczerzy Pańskiej ukazał się pierwotnie drukiem w latach 1557 i 1560 w ramach Postylli Mikołaja Reja. Odbitki reprintowe Na dzień Kwietnej Niedzieli… kart 86 do 90 pochodzą z wydania fototypicznego Postylli Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii…

 • Promocja!

  Rozszerzanie się chrześcijaństwa

  26.00

  Tytuł oryginału: The expansion of christianity Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy PAX Seria: Historia ISBN: 83-211-1723-6 Liczba stron: 192 Wymiary: 130 x 180 mm Tłumaczenie: Tadeusz Szafrański  Książka ukazuje fascynującą historię rozwoju chrześcijaństwa od jego początków jako prześladowanej sekty w cesarstwie rzymskim do sytuacji religii o największej rzeszy wyznawców. Dla autora kluczem do tej historii jest ludzka…

 • Rzymskokatolicki a ewangelicki obraz M. Lutra

  21.00

  Celem niniejszej pracy będzie próba ukazania znaczenia katolicko-luterańskiego dokumentu na temat Marcina Lutra dla procesu przemiany rzymskokatolickiego i ewangelickiego obrazu Ojca Reformacji. Chodzi o odpowiedź na następujące pytania: Jaka jest historia powstania katolicko-luterańskiego dokumentu na temat Lutra? Co mówi wspomniany dokument na temat dokonującej się na przestrzeni wieków przemiany rzymskokatolickiego i ewangelickiego obrazu Lutra? Jakie…

 • Śladami braci czeskich i morawskich po Polsce

  37.00

  Bracia czescy i morawscy to ugrupowaniareligijne, które wywarły istotny wpływ na kształtowanie kultury i krajobrazu trzech regionów Polski – Śląska, Wielkopolski i Ziemi Łódzkiej. Niestety burzliwa przeszłość historyczna powoduje ,że większośc tych śladów w przestrzeni jest zatarta. Tym bardziej warto odkryć na nowoi zachować to, co jescze zostało…Stron:                152Format:             14,7 x 21 cmOprawa:           twarda

 • Starożytny Izrael

  50.00

  Hershel Shanks

 • Struktura i pragmatyka postylli S. Dambrowskiego

  22.00

  Przymuszała Lidia

 • Szaleństwo chrześcijan. Poganie wobec …

  37.00

  Ruggiero Fabio

 • Wesley i ludzie zwani metodystami

  45.00

  Historia Jana Wesleya i założonego przez niego ruchu Metodystów.Stron:        424Format:      16,5 x 23,5 cmOprawa:     miękkaPartner dystrybucyjny Wydawnictwa „Pielgrzym Polski” : Fundacja CLC 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 30/3www.clc.org.pl; e-mail: zakupy.clc@home.pl; Telefon do obsługi sklepu: 501 016 388

 • Z chrześcijaństwem przez wieki. Historia Kościoła

  64.00

  Cairns Earle E.