Wyświetlanie wszystkich wyników: 26

 • ABC o świecie Jezusa

  16.75

  Książeczka ABC o świecie Jezusa jest niewielką, przystępną pozycją, ukazującą kontekst społeczno-historyczny czasów Chrystusa. Zawiera podstawowe informacje – zebrane w odpowiednich sekcjach – dotyczące historii, ekonomii, społeczeństwa oraz religii Izraela. Dzięki nim Nowy Testament może stać się bardziej zrozumiały i bliski współczesnemu Czytelnikowi. Książeczka może stanowić cenną pomoc katechetyczną. Stron:              62Format:          14,5 x 21 cmOprawa:         miękka

 • Biblia w kulturze świata

  28.35

  Pomiędzy Biblią a kulturą człowieka zachodzą liczne relacje, które najogólniej możemy podzielić na dwie kategorie. Do pierwszej należy to wszystko, co Biblia czerpała od kultury w zakresie swego powstawania, druga natomiast odnosi się do oddziaływania Biblii na szeroko pojętą działalność kulturową. W prezentowanej monografii część pierwsza, ukazując to, co ludzka kultura wniosła w powstanie Biblii,…

 • Biblijna linia czasu – ulotka

  9.00

  Folder biblijna linia czasowa zawiera w sobie informacje od I Księgi Mojżeszowej do Apokalipsy. Broszura ta pokazuje setki wydarzeń biblijnej historii zestawionych wraz z historią świata oraz historią Bliskiego Wschodu. Poznasz tutaj dwustu najważniejszych ludzi i wydarzeń z Biblii wraz z wszystkimi królami oraz prorokami. Dzięki tej broszurze Możesz porównać biblijne wydarzenia wraz z światowymi…

 • Encyklopedia wszystkich postaci biblijnych t.1

  105.00

  Encyklopedia wszystkich postaci Biblii jest nowym i poszerzonym wydaniem Leksykonu wszystkich postaci biblijnych, który ukazał się w nakładem Wydawnictwa PETRUS. Ukazuje bardzo wielobarwną mozaikę ludzi, dzieci Bożych, z których nie wszystkie okazały się godnymi tego imienia. To historia świętych i nieświętych, ale zawsze ukochanych przez Ojca. Księga ta jest próbą odpowiedzi na pytanie: * Kim…

 • Encyklopedia wszystkich postaci biblijnych t.2

  105.00

  Postacie Biblii to setki tysięcy kobiet i mężczyzn wplecionych w opis historii zbawienia. Jednak tylko około trzech i pół tysiąca z nich zostało wymienionych z imienia. Są wśród nich postacie święte i grzeszne, wierne przymierzu i je zrywające. Są umierający za wiarę w jedynego Boga, jak i ci, którzy oddawali życie za Baalów i asztarty….

 • Ilustrowana Encyklopedia Biblijna

  50.00

  „Ilustrowana Encyklopedia Biblijna” to znakomite wprowadzenie w świat Biblii. Przystępny język oraz piękne, barwne ilustracje ukazują niezwykłe bogactwo czasów opisanych na stronicach Pisma świętego. Przybliżają one postaci, wydarzenia oraz tło kulturowe Biblii. Wprowadzają w zagadnienia historii, archeologii i geografii biblijnej. Znakomite mapy pomagają lepiej zrozumieć przebieg narracji biblijnej, a tabelaryczne zestawienia oraz liczne diagramy umożliwiają…

 • Jerozolima. Biografia

  129.99

  Simon Sebag Montefiore

 • Jerozolima. Nowa biografia starego miasta

  79.99

  Matthew Teller

 • Niezbędnik Biblijny

  99.00

  Kultura współczesna nazywana bywa niekiedy kulturą obrazu. Staje się alternatywą dla kultury słowa pisanego. O ile dawniej w celu zdobycia wiedzy człowiek posługiwał się przede wszystkim słowem pisanym, o tyle dziś chętniej sięga po grafiki i piktogramy. Czytelnik kojarzy niektóre fakty, przypomina sobie znane epizody i przywołuje na pamięć opowiadania z lekcji religii. Trudno mu…

 • Nowy przewodnik po świecie Biblii

  54.00

  „Nowy przewodnik po świecie Biblii” służy pomocą w poszukiwaniach prawdziwego przesłania biblijnego w oparciu o najnowsze i najbardziej aktualne odkrycia z dziedziny historii i archeologii, wiedzy o życiu społecznym i geografii, tradycji i teologii. Dzięki atrakcyjnej i nowoczesnej formie – ujętej w 24 rozdziały, z 90 mapami, 100 ilustracjami – Czytelnik może lepiej poznać Pismo…

 • Przegląd Nowego Testamentu

  48.00

  ISBN: 978-83-88252-34-1liczba stron: 550format: 16×23oprawa: miękkaGłównym celem przeglądu Nowego Testamentu jest zaangażowanie czytelnika w osobiste obserwowanie biblijnego tekstu, aby samodzielnie badać i odkrywać wielkie tematy każdej z ksiąg. Autor całe swoje życie poświęcił studiom biblijnym oraz opracowywaniu metod, które uczyniłyby te studia bardziej interesującymi i owocnymi.Od wydawcy:Na przestrzeni bez mała dwóch tysięcy lat Biblia zawsze…

 • Przegląd Starego Testamentu

  48.00

  Przegląd Starego Testamentu. Przegląd Starego Testamentu. Głównym celem przeglądu Starego Testamentu jest zaangażowanie czytelnika w osobiste obserwowanie biblijnego tekstu, aby samodzielnie badać i odkrywać wielkie tematy każdej z ksiąg. Autor całe swoje życie poświęcił studiom biblijnym oraz opracowywaniu metod, które uczyniłyby te studia bardziej interesującymi i owocnymi.Od wydawcy:Na przestrzeni bez mała dwóch tysięcy lat Biblia…

 • Przesłanie Ewangelii

  21.00

  Książka ta wprowadza w lekturę tekstów Ewangelii, które zostały podzielone na pięć grup: opowiadania o dzieciństwie Jezusa, opisy cudów Jezusa, nauczanie Jezusa, teksty ukazujące godność Jezusa, opisy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. W książce nie omówiono wszystkich tekstów Ewangelii, to jednak zaprezentowano znacznącą część. Czytelnik poznaje główne wydarzenia z życia Jezusa. Autor pisząc książkę w…

 • Rośliny biblijne

  56.00

  Kanwą opowieści – esejów, stanowiących podstawę tej niezwykłej książki, są rośliny, które z różnych względów pojawiają się na kartach Starego Testamentu. Autorka, Ilona Lengiewicz, z wykształcenia botanik, pisze nie tylko o cechach przyrodniczych tych roślin, ale także z ogromną erudycją przedstawia rolę, jaką ogrywają w biblijnych wydarzeniach, omawia ich symbolikę zarówno w wierzeniach chrześcijańskich, jak…

 • Sekrety Biblii Historyczna wiarygodność ST

  49.99

  Książkę dr. Alfreda Palli przeczytałem z wielkim zainteresowaniem i równocześnie satysfakcją. Autor, znakomity teolog chrześcijański i pisarz, wybitny znawca zagadnień biblijnych, zaprezentował w niej całą gamę cennych wiadomości dotyczących dziejów dawnego Izraela (…). Książka, napisana w sposób przejrzysty i fascynujący, wzbogaca naszą wiedzę o Piśmie Świętym, jego powstaniu i dziejach oraz zawartym w nim przesłaniu…

 • Sekrety Biblii Królestwo Saula Dawida i Salomona

  59.99

  Długo oczekiwane kolejna książka z serii Sekrety Biblii, wydanej w latach dziewięćdziesiątych książki która doczekała się kilku wznowień. Książka opisuje lata panowania trzech pierwszych królów Izraela. Zawarty w niej materiał pochodzi z pracy doktorskiej z dziedziny historii obronionej przez autora w grudniu 2017 roku.„Książkę Alfreda Palli zawiera przejrzysty i systematyczny wkład na temat powstania dziejów monarchii izraelskiej, oparty na wnikliwej analizie zarówno…

 • Słownik antropologii Nowego Testamentu

  94.50

  Oprawa: twarda Liczba stron: 360 Wydawnictwo: Vocatio ISBN: 83-7146-189-5 Oparciem dla Słownika antropolgii Nowego Testamentu jest polski przekład Pisma św., znany jako Biblia Tysiąclecia. Przyjęta do użytku liturgicznego w Kościele katolickim w Polsce i szeroko rozpowszechniona stanowi niejako współczesną „Biblię polską”. Używają jej na co dzień duszpasterze, katecheci, nauczyciele i wszyscy inni słuchacze słowa Bożego,…

 • Słownik hermeneutyki biblijnej

  160.00

    Słownik hermeneutyki biblijnej to dzieło bardzo potrzebne i długo w Polsce oczekiwane. Jego angielskie wydanie weszło na stałe do kanonu podstawowych pomocy w zakresie sztuki oraz umiejętności czytania i objaśniania Pisma Świętego. Jest on dojrzałym owocem erudycji kilkudziesięciu uczonych z anglosaskiego obszaru językowego i kulturowego, którzy współpracując ze sobą, skutecznie odpowiedzieli na pilne zapotrzebowanie…

 • Słownik symboliki biblijnej

  168.00

  Słownik symboliki biblijnej to dzieło prawdziwie monumentalne, rezultat ścisłej i doskonale skoordynowanej współpracy kilkudziesięciu wybitnych biblistów i literaturoznawców z różnych stron świata. Starannie przełożone na język polski, wpisuje się w nurt uważnie dobieranych tomów wydanych dotąd w ramach „Prymasowskiej Serii Biblijnej”. Uzupełnia i rozwija wiedzę na temat biblijnych obrazów, metafor i archetypów.Na Słownik składa się…

 • Słownik teologii św. Pawła

  200.00

  Hawthorne, Gerald; Martin Ralph; Reid, Daniel

 • SŁOWNIK TŁA BIBLII

  147.00

  Słownik tła Biblii to kolejna pozycja, która wpisuje się w starannie przemyślaną linię programową „Prymasowskiej Serii Biblijnej” . Skoro słowo Boże utrwalone na kartach Starego i Nowego Testamentu jest mocno osadzone w realiach historycznych, geograficznych, topograficznych, społecznych, religijnych, obyczajowych i politycznych starożytnego Bliskiego Wschodu, zwłaszcza Palestyny, zatem znajomość tych realiów jest konieczna dla wszechstronnego i…

 • Słownik wiedzy biblijnej

  168.00

  Dzieło, napisane przez przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich i niechrześcijan, ma charakter ekumeniczny i międzyreligijny. Respektuje zróżnicowane poglądy naukowe i podejścia religijne. Stanowi przystępne kompendium solidnej wiedzy biblijnej, którego wydanie w języku polskim jest znaczącym wydarzeniem religijnym i kulturowym

 • Tablice Biblijne – tablice chrześcijańskie t. 1

  126.00

  Książka TABLICE BIBLIJNE. Chrześcijańskie tablice encyklopedyczne – tom I jest pozycją stosunkowo nietypową, a już zwłaszcza wśród publikacji w języku polskim. Przyjęta w niej metoda prezentacji zagadnień biblijnych w postaci tabel i wykresów nie była dotąd w polskiej literaturze szerzej stosowana. Ma jednak zasadnicze walory. Po pierwsze, taka technika prezentacji pozwala zgromadzić stosunkowo dużo treści…

 • Teologia i filozofia – tablice chrześcijańskie t.2

  189.00

  Drugi tom Chrześcijańskich tablic encyklopedycznych dotyczy nauki chrześcijańskiej, wybranych kwestii teologicznych i filozoficznych. W sposobie prezentacji połączono tu jak poprzednio cechy encyklopedii i podręcznika. Wydanie polskie opiera się na czterech osobnych książkach amerykańskich tej tematyki. Dotyczyły one teologii, filozofii, sekt i kultów oraz apologetyki.Pierwsza część niniejszej książki zestawia więc problematykę głównych działów teologii. W formie…

 • Wstęp do Nowego Testamentu

  42.00

  Pisma Nowego Testamentu są podstawowymi dokumentami założycielskimi chrześcijańskiego kościoła oraz podstawą i źródłem wiary każdego chrześcijanina. Razem ze Starym Testamentem stanowią Biblię – kanon Pism natchnionych przez Boga – zapis objawienia chrześcijańskiej wiary.Prezentowany podręcznik poświęca wiele miejsca środowisku, w jakim powstawały nowotestamentowe Pisma. Pomimo, że księgi Nowego Testamentu (w porównaniu ze Starym) zostały napisane w…

 • Życie skoncentrowane na Ewangelii

  44.91

  Robert H. Thune, Will Walker