Wyświetlanie wszystkich wyników: 28

 • ABC o świecie Jezusa

  16.75

  Książeczka ABC o świecie Jezusa jest niewielką, przystępną pozycją, ukazującą kontekst społeczno-historyczny czasów Chrystusa. Zawiera podstawowe informacje – zebrane w odpowiednich sekcjach – dotyczące historii, ekonomii, społeczeństwa oraz religii Izraela. Dzięki nim Nowy Testament może stać się bardziej zrozumiały i bliski współczesnemu Czytelnikowi. Książeczka może stanowić cenną pomoc katechetyczną. Stron:              62Format:          14,5 x 21 cmOprawa:         miękka

 • Biblia w kulturze świata

  28.35

  Pomiędzy Biblią a kulturą człowieka zachodzą liczne relacje, które najogólniej możemy podzielić na dwie kategorie. Do pierwszej należy to wszystko, co Biblia czerpała od kultury w zakresie swego powstawania, druga natomiast odnosi się do oddziaływania Biblii na szeroko pojętą działalność kulturową. W prezentowanej monografii część pierwsza, ukazując to, co ludzka kultura wniosła w powstanie Biblii,…

 • Biblijna linia czasu – ulotka

  9.00

  Folder biblijna linia czasowa zawiera w sobie informacje od I Księgi Mojżeszowej do Apokalipsy. Broszura ta pokazuje setki wydarzeń biblijnej historii zestawionych wraz z historią świata oraz historią Bliskiego Wschodu. Poznasz tutaj dwustu najważniejszych ludzi i wydarzeń z Biblii wraz z wszystkimi królami oraz prorokami. Dzięki tej broszurze Możesz porównać biblijne wydarzenia wraz z światowymi…

 • Encyklopedia wszystkich postaci biblijnych t.1

  105.00

  Encyklopedia wszystkich postaci Biblii jest nowym i poszerzonym wydaniem Leksykonu wszystkich postaci biblijnych, który ukazał się w nakładem Wydawnictwa PETRUS. Ukazuje bardzo wielobarwną mozaikę ludzi, dzieci Bożych, z których nie wszystkie okazały się godnymi tego imienia. To historia świętych i nieświętych, ale zawsze ukochanych przez Ojca. Księga ta jest próbą odpowiedzi na pytanie: * Kim…

 • Encyklopedia wszystkich postaci biblijnych t.2

  105.00

  Postacie Biblii to setki tysięcy kobiet i mężczyzn wplecionych w opis historii zbawienia. Jednak tylko około trzech i pół tysiąca z nich zostało wymienionych z imienia. Są wśród nich postacie święte i grzeszne, wierne przymierzu i je zrywające. Są umierający za wiarę w jedynego Boga, jak i ci, którzy oddawali życie za Baalów i asztarty….

 • Ilustrowana Encyklopedia Biblijna

  50.00

  „Ilustrowana Encyklopedia Biblijna” to znakomite wprowadzenie w świat Biblii. Przystępny język oraz piękne, barwne ilustracje ukazują niezwykłe bogactwo czasów opisanych na stronicach Pisma świętego. Przybliżają one postaci, wydarzenia oraz tło kulturowe Biblii. Wprowadzają w zagadnienia historii, archeologii i geografii biblijnej. Znakomite mapy pomagają lepiej zrozumieć przebieg narracji biblijnej, a tabelaryczne zestawienia oraz liczne diagramy umożliwiają…

 • Jerozolima. Biografia

  129.99

  Simon Sebag Montefiore

 • Jerozolima. Nowa biografia starego miasta

  79.99

  Matthew Teller

 • Niezbędnik Biblijny

  99.00

  Kultura współczesna nazywana bywa niekiedy kulturą obrazu. Staje się alternatywą dla kultury słowa pisanego. O ile dawniej w celu zdobycia wiedzy człowiek posługiwał się przede wszystkim słowem pisanym, o tyle dziś chętniej sięga po grafiki i piktogramy. Czytelnik kojarzy niektóre fakty, przypomina sobie znane epizody i przywołuje na pamięć opowiadania z lekcji religii. Trudno mu…

 • Nowy przewodnik po świecie Biblii

  54.00

  „Nowy przewodnik po świecie Biblii” służy pomocą w poszukiwaniach prawdziwego przesłania biblijnego w oparciu o najnowsze i najbardziej aktualne odkrycia z dziedziny historii i archeologii, wiedzy o życiu społecznym i geografii, tradycji i teologii. Dzięki atrakcyjnej i nowoczesnej formie – ujętej w 24 rozdziały, z 90 mapami, 100 ilustracjami – Czytelnik może lepiej poznać Pismo…

 • Przegląd Nowego Testamentu

  48.00

  ISBN: 978-83-88252-34-1liczba stron: 550format: 16×23oprawa: miękkaGłównym celem przeglądu Nowego Testamentu jest zaangażowanie czytelnika w osobiste obserwowanie biblijnego tekstu, aby samodzielnie badać i odkrywać wielkie tematy każdej z ksiąg. Autor całe swoje życie poświęcił studiom biblijnym oraz opracowywaniu metod, które uczyniłyby te studia bardziej interesującymi i owocnymi.Od wydawcy:Na przestrzeni bez mała dwóch tysięcy lat Biblia zawsze…

 • Przegląd Starego Testamentu

  48.00

  Przegląd Starego Testamentu. Przegląd Starego Testamentu. Głównym celem przeglądu Starego Testamentu jest zaangażowanie czytelnika w osobiste obserwowanie biblijnego tekstu, aby samodzielnie badać i odkrywać wielkie tematy każdej z ksiąg. Autor całe swoje życie poświęcił studiom biblijnym oraz opracowywaniu metod, które uczyniłyby te studia bardziej interesującymi i owocnymi.Od wydawcy:Na przestrzeni bez mała dwóch tysięcy lat Biblia…

 • Przesłanie Ewangelii

  21.00

  Książka ta wprowadza w lekturę tekstów Ewangelii, które zostały podzielone na pięć grup: opowiadania o dzieciństwie Jezusa, opisy cudów Jezusa, nauczanie Jezusa, teksty ukazujące godność Jezusa, opisy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. W książce nie omówiono wszystkich tekstów Ewangelii, to jednak zaprezentowano znacznącą część. Czytelnik poznaje główne wydarzenia z życia Jezusa. Autor pisząc książkę w…

 • Przewodnik po Biblii

  95.00

  Jest to dzieło ekumeniczne; wprawdzie zostało napisane przez 32 uczonych anglikańskich, z których większość to wybitni specjaliści różnych dyscyplin biblijnych. Lecz zostało przyjęte entuzjastycznie nie tylko przez krytykę protestancką, ale również katolicką. Przewodnik ten tym się różni od podobnych mu dzieł, że nie ogranicza się tylko do historii, archeologii, geografii i realiów biblijnych, ale zagłębia…

 • Rośliny biblijne

  56.00

  Kanwą opowieści – esejów, stanowiących podstawę tej niezwykłej książki, są rośliny, które z różnych względów pojawiają się na kartach Starego Testamentu. Autorka, Ilona Lengiewicz, z wykształcenia botanik, pisze nie tylko o cechach przyrodniczych tych roślin, ale także z ogromną erudycją przedstawia rolę, jaką ogrywają w biblijnych wydarzeniach, omawia ich symbolikę zarówno w wierzeniach chrześcijańskich, jak…

 • Rzym moje miasto – przewodnik

  58.00

  Książka ma charakter osobisty, autor oprowadza nas po swoim ukochanym mieście, po miejscach dobrze znanych, jak i zakątkach, o których mało kto wie. W gawędziarskim stylu opowiada o sztuce, historii, obyczajach, kuchni i atmosferze odwiedzanych miejsc. Razem z autorem spoglądamy na Rzym przez pryzmat dzieł wybitnych artystów: Michała Anioła, Rafaela, Caravaggia czy Berniniego, w mieście…

 • Sekrety Biblii Historyczna wiarygodność ST

  49.99

  Książkę dr. Alfreda Palli przeczytałem z wielkim zainteresowaniem i równocześnie satysfakcją. Autor, znakomity teolog chrześcijański i pisarz, wybitny znawca zagadnień biblijnych, zaprezentował w niej całą gamę cennych wiadomości dotyczących dziejów dawnego Izraela (…). Książka, napisana w sposób przejrzysty i fascynujący, wzbogaca naszą wiedzę o Piśmie Świętym, jego powstaniu i dziejach oraz zawartym w nim przesłaniu…

 • Sekrety Biblii Królestwo Saula Dawida i Salomona

  59.99

  Długo oczekiwane kolejna książka z serii Sekrety Biblii, wydanej w latach dziewięćdziesiątych książki która doczekała się kilku wznowień. Książka opisuje lata panowania trzech pierwszych królów Izraela. Zawarty w niej materiał pochodzi z pracy doktorskiej z dziedziny historii obronionej przez autora w grudniu 2017 roku.„Książkę Alfreda Palli zawiera przejrzysty i systematyczny wkład na temat powstania dziejów monarchii izraelskiej, oparty na wnikliwej analizie zarówno…

 • Słownik antropologii Nowego Testamentu

  94.50

  Oprawa: twarda Liczba stron: 360 Wydawnictwo: Vocatio ISBN: 83-7146-189-5 Oparciem dla Słownika antropolgii Nowego Testamentu jest polski przekład Pisma św., znany jako Biblia Tysiąclecia. Przyjęta do użytku liturgicznego w Kościele katolickim w Polsce i szeroko rozpowszechniona stanowi niejako współczesną „Biblię polską”. Używają jej na co dzień duszpasterze, katecheci, nauczyciele i wszyscy inni słuchacze słowa Bożego,…

 • Słownik hermeneutyki biblijnej

  160.00

    Słownik hermeneutyki biblijnej to dzieło bardzo potrzebne i długo w Polsce oczekiwane. Jego angielskie wydanie weszło na stałe do kanonu podstawowych pomocy w zakresie sztuki oraz umiejętności czytania i objaśniania Pisma Świętego. Jest on dojrzałym owocem erudycji kilkudziesięciu uczonych z anglosaskiego obszaru językowego i kulturowego, którzy współpracując ze sobą, skutecznie odpowiedzieli na pilne zapotrzebowanie…

 • Słownik symboliki biblijnej

  168.00

  Słownik symboliki biblijnej to dzieło prawdziwie monumentalne, rezultat ścisłej i doskonale skoordynowanej współpracy kilkudziesięciu wybitnych biblistów i literaturoznawców z różnych stron świata. Starannie przełożone na język polski, wpisuje się w nurt uważnie dobieranych tomów wydanych dotąd w ramach „Prymasowskiej Serii Biblijnej”. Uzupełnia i rozwija wiedzę na temat biblijnych obrazów, metafor i archetypów.Na Słownik składa się…

 • Słownik teologii św. Pawła

  200.00

  Hawthorne, Gerald; Martin Ralph; Reid, Daniel

 • SŁOWNIK TŁA BIBLII

  147.00

  Słownik tła Biblii to kolejna pozycja, która wpisuje się w starannie przemyślaną linię programową „Prymasowskiej Serii Biblijnej” . Skoro słowo Boże utrwalone na kartach Starego i Nowego Testamentu jest mocno osadzone w realiach historycznych, geograficznych, topograficznych, społecznych, religijnych, obyczajowych i politycznych starożytnego Bliskiego Wschodu, zwłaszcza Palestyny, zatem znajomość tych realiów jest konieczna dla wszechstronnego i…

 • Słownik wiedzy biblijnej

  168.00

  Dzieło, napisane przez przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich i niechrześcijan, ma charakter ekumeniczny i międzyreligijny. Respektuje zróżnicowane poglądy naukowe i podejścia religijne. Stanowi przystępne kompendium solidnej wiedzy biblijnej, którego wydanie w języku polskim jest znaczącym wydarzeniem religijnym i kulturowym

 • Tablice Biblijne – tablice chrześcijańskie t. 1

  126.00

  Książka TABLICE BIBLIJNE. Chrześcijańskie tablice encyklopedyczne – tom I jest pozycją stosunkowo nietypową, a już zwłaszcza wśród publikacji w języku polskim. Przyjęta w niej metoda prezentacji zagadnień biblijnych w postaci tabel i wykresów nie była dotąd w polskiej literaturze szerzej stosowana. Ma jednak zasadnicze walory. Po pierwsze, taka technika prezentacji pozwala zgromadzić stosunkowo dużo treści…

 • Teologia i filozofia – tablice chrześcijańskie t.2

  189.00

  Drugi tom Chrześcijańskich tablic encyklopedycznych dotyczy nauki chrześcijańskiej, wybranych kwestii teologicznych i filozoficznych. W sposobie prezentacji połączono tu jak poprzednio cechy encyklopedii i podręcznika. Wydanie polskie opiera się na czterech osobnych książkach amerykańskich tej tematyki. Dotyczyły one teologii, filozofii, sekt i kultów oraz apologetyki.Pierwsza część niniejszej książki zestawia więc problematykę głównych działów teologii. W formie…

 • Wstęp do Nowego Testamentu

  42.00

  Pisma Nowego Testamentu są podstawowymi dokumentami założycielskimi chrześcijańskiego kościoła oraz podstawą i źródłem wiary każdego chrześcijanina. Razem ze Starym Testamentem stanowią Biblię – kanon Pism natchnionych przez Boga – zapis objawienia chrześcijańskiej wiary.Prezentowany podręcznik poświęca wiele miejsca środowisku, w jakim powstawały nowotestamentowe Pisma. Pomimo, że księgi Nowego Testamentu (w porównaniu ze Starym) zostały napisane w…

 • Życie skoncentrowane na Ewangelii

  44.91

  Robert H. Thune, Will Walker